Pojďte studovat informatiku do Olomouce

Jsme přední českou vysokou školou. Informatické obory vyučujeme více než třicet let. Tyto obory jsou u nás součástí přírodovědecké fakulty, páté nejvýkonnější z téměř 400 hodnocených institucí v Česku. Klademe důraz na kvalitu. Naše výsledky i úspěšnost našich absolventů potvrzují, že se nám to dlouhodobě daří. Dobré vzdělání nejsou jen znalosti dnes používaných postupů a moderních technologií. Takové znalosti totiž rychle stárnou, obzvlášť v informatice. Pro nás dobré vzdělání znamená zejména znalost principů, na kterých jsou konkrétní postupy a technologie založeny. Takové znalosti nestárnou a dávají nám schopnosti pro praxi nejdůležitější: myslet samostatně, vyhmátnout to podstatné a správně a kvalifikovaně se rozhodnout.

Informatika

Bakalářský obor, ve kterém studenti získají solidní teoretické znalosti i praktické dovednosti. Důraz je kladen na pochopení principů informatiky. To umožňuje našim studentům stavět se k řešení problémů tvořivým způsobem. Na bakalářské studium navazuje studium magisterské, které vzdělává vysoce kvalifikované odborníky v oblasti informatiky. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat ve studiu v doktorském programu.

Aplikovaná informatika

Bakalářský obor s větší orientací na praxi. Teoretické předměty se oproti oboru Informatika vyučují v menší míře. Stále ale sledujeme naši základní myšlenku: vybavit absolventa velmi dobrými teoretickými základy, které mu umožní rozvinout programátorské myšlení, schopnost řešit problémy a snadno se zorientovat v nových technologiích. Na bakalářské studium navazuje studium magisterské, které vzdělává vysoce kvalifikované odborníky v oblasti IT.

Informatika pro vzdělávání / Učitelství výpočetní techniky pro střední školy

Výpočetní technika prorůstá do mnoha oblastí lidského života. Je tedy důležité, aby byli studenti na středních školách připravováni odborně zdatnými učiteli, kteří v počítači vidí víc než pouhý stroj na psaní textu, tvorbu tabulek a vyhledávání informací na internetu. Bakalářský obor Informatika pro vzdělávání vychovává přesně takové učitele. Na bakalářské studium navazuje magisterské s názvem Učitelství výpočetní techniky pro střední školy.

Bioinformatika

Bakalářský a magisterský obor, který vzdělává odborníky na bioinformatiku. Jde o mladý perspektivní obor, který se zabývá metodami pro zpracování dat získaných v biologii, biochemii, medicíně i dalších oborech. Takových dat je díky prudkému rozvoji biotechnologií více a více a poptávka po odbornících schopných například analyzovat genomická data roste. Obor je zabezpečován katedrou informatiky a katedrou biochemie. Studenti jsou v přímém kontaktu s pracovníky předního mezinárodního biotechnologického centra – Centra regionu Haná.

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého v Olomouci je přední česká univerzita s dlouholetou tradicí, která patří mezi špičkové moderní vzdělávací a výzkumné instituce u nás i ve světě. Po Univerzitě Karlově je naší druhou nejstarší vysokou školou a řadí se mezi nejstarší univerzity v Evropě. S více než 24 000 studenty a 8 fakultami s širokým výběrem studijních oborů je jednou z největších vysokých škol v Česku. Vědci i studenti univerzity z nejrůznějších oborů získávají každým rokem mnohá prestižní ocenění za vědeckou činnost. Univerzita je také partnerem nebo organizátorem množství kulturních akcí.

Olomouc

Olomouc

Olomouc, metropole regionu Haná, je krajské město v srdci Moravy se 100 tisíci obyvatel a bohatou historií a kulturou. Patří mezi největší a nejvýznamnější města v Česku. Historické jádro Olomouce, po Praze nejrozsáhlejší městská památková rezervace v ČR, bylo zvoleno nejkrásnějším skrytým místem Evropy. Olomouc má charakter tradičního univerzitního města – více než pětinu obyvatel tvoří studenti. To z ní dělá nejvíce studentské město v Česku. Olomouc vám na první pohled učaruje svou jedinečnou atmosférou a neopakovatelným duchem a po čase se stane součástí vašeho života.

Učíme principy

Učíme principy

Všeobecně zažitou představou je, že dobrý programátor by měl znát co nejvíce programovacích jazyků a technologií. My však přistupujeme k výchově programátorů a informatiků jinak. Nesnažíme se předat našim studentům vyčerpávající přehled soudobých technologií. Důraz klademe na výuku principů, snažíme se naučit studenty programátorsky přemýšlet a přistupovat k řešení problémů tvořivým způsobem. Mít tyto schopnosti považujeme za větší vklad do života než je „slepá znalost“ nepřeberného množství technologií, které rychle zastarají.

Rozsah studia na katedře informatiky

Náplň studia

Studenti se seznámí se základy matematických disciplín a teoretickými základy informatiky (formální jazyky, automaty a gramatiky, vyčíslitelnost a složitost). Naučí se programovat v několika programovacích jazycích s využitím různých programovacích paradigmat (procedurální, funkcionální, objektové). Proniknou do podstaty mnoha zajímavých algoritmů a datových struktur, poznají softwarové inženýrství. Seznámí se i se strukturou počítačů a operačními systémy, počítačovými sítěmi, databázovými a informačními systémy a počítačovou grafikou.

lidé na katedře informatiky

Lidé na katedře

Na naší katedře působí mladý kolektiv pedagogů.Navzdory svému věku mají mnoho zkušeností, řada z nich dlouhodobě působila v zahraničí, např. na State University of New York, Universiteit Gent nebo na Universidad de Málaga. Většina členů katedry je také zapojena do vědecko-výzkumných projektů. Výsledky své práce pravidelně prezentují na předních mezinárodních konferencích a publikují v renomovaných vědeckých časopisech. Ve volném čase se věnují například sportu nebo hudbě.absolventi informatiky

Naši absolventi

Naši absolventi zastávají rozmanité profese v soukromém i veřejném sektoru. Pracují například jako programátoři a softwaroví analytici, databázoví specialisté, správci počítačových sítí a informačních systémů nebo IT manažeři. Díky kvalitním znalostem principů a teoretických základů se snadno adaptují na nové informační technologie a trendy. Dokáží vhodné nástroje pro řešení praktických problémů nejen aplikovat, ale také je inovovat či vytvářet nové. Absolventi našich oborů jsou na trhu práce vysoce žádáni, uplatnění nacházejí již během studia nebo záhy po jeho završení.

Praesent vitae adipiscing nunc

Univerzita Palackého patří mezi nejvýznamnější instituce v ČR

Podle hodnocení Research Evaluation in Czech Republic Based on Thomson Reuters Data, zveřejněné na wokinfo.com, patří Univerzita Palackého mezi nejlepší výzkumné instituce v České republice. V pořadí podle tzv. aggregate perfomance indicator se nachází na prvním místě, následovaná ČVUT Praha, Akademií věd a Univerzitou Karlovou.


Náklady na studium

Výše běžných nákladů na stravu a ubytování závisí mimo jiné i na tom, zda vysokoškolák studuje v místě bydliště, nebo musí dojíždět a bydlet na koleji, případně v podnájmu. Je skutečností, že studenti v Olomouci utratí mnohem méně peněz než studenti v Praze či Brně. Díky ISIC kartě mohou navíc uplatnit celou řadu slev zlevněné MHD, slevy v celé řadě obchodů, levnější pizza nebo lístky do kina.

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost je strašákem pro studenty mnoha oborů. Pro studenty informatiky to ale neplatí. Naši absolventi nacházejí uplatnění v oboru hned po zakončení studia nebo již během něj. Nezaměstnanost téměř neznají.

 • 555

  Počet studentů na katedře

 • 97%

  Zaměstnanost našich absolventů

 • 35

  Průměrný věk učitelů na katedře

 • 21

  Programovacích předmětů v Bc. studiu

 • 1573

  Rok založení Univerzity Palackého

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu informatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci je možné podat elektronicky na adrese prihlaska.upol.cz/wps/portal a vše tak zařídit z pohodlí domova.

Podat přihlášku ke studiu

Chcete vědět víc

Zaujala vás možnost studovat informatiku u nás? Více informací naleznete na www.inf.upol.cz, popřípadě na stránkách univerzity na www.upol.cz a www.studuj.upol.cz. A jestli máte jakýkoliv dotaz, nebojte se nás kontaktovat, rádi vám na vaše otázky odpovíme.